Loại hình
Ngân hàng hỗ trợ
Mục đích vay
Hình thức vay
Tư vấn thêm
Sản phẩm Lãi suất (năm) Vay tối đa Thu nhập tối thiểu Hình thức vay Liên hệ
Sacombank

11%

4632 người đã đăng ký (áp dụng từ 22/10/2020)

200 triệu 3 triệu Vay theo lương Đăng ký vay
Sacombank

11%

4632 người đã đăng ký (áp dụng từ 22/10/2020)

500 Triệu 3 triệu Vay theo lương Đăng ký vay
Home Credit

16,68%

4632 người đã đăng ký (áp dụng từ 22/10/2020)

80 triệu Không áp dụng Vay theo hợp đồng bảo hiểm Đăng ký vay
VIB

16%

4632 người đã đăng ký (áp dụng từ 22/10/2020)

600 Triệu 7 triệu --- Đăng ký vay
FE Credit

21%

4632 người đã đăng ký (áp dụng từ 22/10/2020)

70 Triệu 3 triệu Vay theo hợp đồng bảo hiểm Đăng ký vay
Techocombank

16%

4632 người đã đăng ký (áp dụng từ 22/10/2020)

300 Triệu 5 triệu Vay theo giấy tờ xe Đăng ký vay
Vietcombank

10%

4632 người đã đăng ký (áp dụng từ 22/10/2020)

300 Triệu Có chứng minh thu nhập --- Đăng ký vay
HD SAIGON

17,88%

4632 người đã đăng ký (áp dụng từ 22/10/2020)

100 Triệu 3 triệu Vay theo hoá đơn điện nước Đăng ký vay
Home Credit

19,92%

4632 người đã đăng ký (áp dụng từ 22/10/2020)

30 Triệu Không áp dụng Vay theo giấy tờ xe Đăng ký vay
JACCS

17,52%

4632 người đã đăng ký (áp dụng từ 22/10/2020)

50 Triệu Không yêu cầu Vay theo hợp đồng bảo hiểm Đăng ký vay
HD SAIGON

12,36%

4632 người đã đăng ký (áp dụng từ 22/10/2020)

90% giá trị xe Không yêu cầu Vay theo lương Đăng ký vay