Currency code Currency name Purchase rate Selling rate
Cash Transfer Transfer
USD ĐÔ LA MỸ 23,150.00 23,150.00 23,270.00
AUD ĐÔ LA ÚC 15,581.06 15,675.11 15,941.66
CAD ĐÔ CANADA 17,240.16 17,396.73 17,692.56
CHF FRANCE THỤY SĨ 23,174.57 23,337.94 23,734.80
DKK KRONE ĐAN MẠCH - 3,380.23 3,486.19
EUR EURO 25,385.27 25,461.65 26,226.34
GBP BẢNG ANH 28,277.97 28,477.31 28,730.79
HKD ĐÔ HONGKONG 2,919.27 2,939.85 2,983.87
INR RUPI ẤN ĐỘ - 321.97 334.60
JPY YÊN NHẬT 209.60 211.72 217.86
KRW WON HÀN QUỐC 17.71 18.64 20.21
(*) The rate is updated at 08:15 06/09/2019 and is for reference only